Proclamatie Zijne Deurluchtige Doarigheid Prins Alex I Gaffel Aöskes Losser

Wie, Prins Alex I, met toostemming van de wieze leu der Anzeukkemissie en bie de gratie van de Zotskap kossen tot de 60e Prins van Losser, tevens Prins oawer De Lutt, Boaningen, Oawerdeenkel, de Glaan, de Beekhoek, het Hoge Bokel en wiedere boerschoppen. Prins in’t 56e joar van de overkoepelende carnavalsverening De Gaffel Aöskes, toozichthoalder van de Markeweg, Köttelpeer in’t blood, mer Lossernaar in’t hert, reclamemeister deur’t hele laand, heerser van de Twentse tennisbanen, opperbegeleider van de Losserse voetbaltalenten en beschermheer oawer ziene adjudanten Robin en Guus, hebt beslötten en loat oe wetten:

 1. Dat wie onmeunig greuts bint noa het jubileumjoar van de Gaffel Aöskes, noe hier te moggen stoan as Prins, gevolg en andere blöaskes!
 2. Dat ’t ongeleuflijk is en veural nen onwies groten eer, noe Prins van Losser te moggen wean , as geboren Köttelpeer!
 3. Dat wie de reclame in’t vervolg nig alleen mer in’t Losserse zaand maakt, mer da’w dat zo mooi doot, dat het hele laand deur Losser wordt raakt!
 4. Dat wie het Roadhoesplein begaanbaar wilt loaten tot in lengte van dagen, zoda’w met Brueghel en Carnaval oonze Losserse cultuur oet kunt bliemen dragen!
 5. Dat wie Lossernaren nig in Grönningn noar gas wilt bliemen boren, mer da’w oonze energie blieft halen oet de blik op de Oale Toren!
 6. Dat wie het carnaval zo antrekkelijk mogelijk wilt maken en begroten, zoda’w oonze burgemeester der met van de Kroon kunt stoten!
 7. Dat het oons as Losserse carnavalssamenleving onmeunig siert, dat CV de Hoalthakkers en CC de Bokelbulkes eer 44 joarig jubileum viert!
 8. Dat met carnaval “halve dagen” nig veurkomt in oons woordenboek, en dat gezelligheid der in geet bie oons as de echte Alink boterkoek!
 9. Dat tennisbal en voetbal noe efkes in de hook blieft stoan, umdat wie tot Aswoensdag alleen nog mer noar’t Carnavalsbal zult goan!
 10. Dat de deelnemers an de carnavalsoptochten bint de echte helden, en da’j oe doarveur dan ok met plezeer nog an mait melden!
 11. Dat wie nig mait vergetten, altied en oaweral ne punt achter te zetten!

Doarum besloet wie met oonzen liefsprök:

“Alle ballen an de kant, wie maakt reclame in carnavalsland!”

Gömmen te Losser, op’n 5den van de Louwmoand in oons regeringsjoar 2019!

Prins van Losser Alex I en ziene adjudanten Robin en Guus