Geschiedenis van C.V. de Gaffel Aöskes
Voor 1959 werd er in Losser al door diverse verenigingen in verenigingsverband al uitbundig carnaval gevierd, eind 1959 werd besloten te komen tot één gezamenlijke en algemene carnavalsviering. De organisatoren van deze initiatieven zijn de drie samenwerkende carnavalsverenigingen in Losser, te weten CV De Daore Trappers, De Motor Club en CV de Martini-Kerlkes. De organisatie krijgt de naam: “Samenwerkende Carnavalsverenigingen van Losser”.

Er wordt op 6 februari 1960 een Prins en een Raad van elf gepresenteerd en op zaterdag 27 februari 1960 beweegt zich een bonte Carnavalsstoet door de straten van Losser onder aanvoering van Prins Martini I (Tom Meijer), Adjudant Henk (Spekhorst) en de Raad van Elf. Op dinsdag 1 maart 1960 wordt het carnaval afgesloten met een zitting in Hotel Centraal, om 23.00 uur begeven Prins, Adjudant en de bezoekers van de openbare gelegenheden waar carnaval wordt gevierd naar de Markt waar een algemene polonaise wordt gemaakt.
Om 23.30 uur wordt het carnaval afgesloten en keert de Prins terug in zijn Residentie te weten de “echte” oude toren op de Markt.

Losser had voor de eerste keer zijn eigen Carnaval en werd er feest gevierd met als parool drie dagen leven we als echte carnavalsvierders onder het motto:

“LOAT TOCH ROLL’N” en op dinsdagavond 24.00 uur zijn “wij uitgerold” en gedragen ons als normale mensen in een normale maatschappij.

Op 25 november 1960 wordt er op verzoek van de burgermeester een organisatie opgericht die alle zaken aangaande het openbare carnaval in Losser gaat behartigen, zoals de Sleuteloverdracht en de Optocht.
En er wordt een Erecomité opgericht en het Comité Carnavalsviering Losser gaat met een werkcomité onder voorzitterschap van J. Kuipers de organisatie van het carnaval ter hand nemen.

Op zaterdag 21 januari 1961 worden Prins Fons I (Lussing), Adjudant Henny (Damhuis) aan het Losserse publiek voorgesteld. Op zaterdag 11 februari 1961 volgend er een carnavalsoptocht met 30 startnummers.

Op 20 september 1961 wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarbij aanwezig zijn de besturen van de Losserse Motor Club (LMC), de twee carnavalsverenigingen, de Raad van Elf en het Erecomité.
De aanwezigen waren tevreden over de werkwijze van het werkcomité maar zagen de taak van het Erecomité hoofdzakelijk als adviserend.
Her Erecomité wordt belast met het uitverkiezen van de Prins carnaval. Over het belangrijkste punt van de agenda, het benoemen van een hoofdbestuur, wordt na uitvoerige discussies besloten om een hoofdbestuur van negen leden samen te stellen uit de twee carnavalsverenigingen en de LMC, de raad van elf en het Erecomité. Dit hoofdbestuur krijgt de volledige bevoegdheid over alle carnavalszaken, met uitzondering van de interne aangelegenheden van de verenigingen. De organisatie gaat dan verder onder de naam: Comité Carnavalsviering Losser.

Op aandrang van burgermeester J.P.A.M. van de Sandt wordt in een vergadering van het hoofdbestuur op 29 maart 1962 de eerste stappen gezet om te komen tot de oprichting van een overkoepelende carnavalsvereniging voor de Gemeente Losser.

Op 21 juni 1962 worden de voorlopige Statuten en het Huishoudelijk reglementen goedgekeurd. Op 25 juni 1962 wordt er overeenstemming bereikt over de te naamstelling namelijk: De Gaffel Aöskes.

Op 12 oktober 1962 worden de statuten en het Huishoudelijk reglement goedgekeurd en wordt 11 november 1962 als oprichtingsdatum gehanteerd voor de Gaffel Aöskes.

Tot op heden is De Gaffel Aöskes nog steeds een overkoepelende organisatie die de carnaval in de gemeente Losser in goede banen leidt.

Een van de hoogte punten van de laatste jaren is het realiseren van het hallencomplex op industrie terrein de Pol in Losser. Dit complex is eind 1998 in gebruik genomen. Naast De Gaffel Aöskes hebben zeven van de aangesloten verenigingen er een eigen bouwruimte.