Wat is een Orde van Verdienste
De orde van Verdienste is een onderscheiding die door de Gaffel Aöskes wordt uitgereikt aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in en voor de gemeente Losser. Deze verdiensten kunnen zijn op sociaal, cultureel, sport en bestuurlijk vlak. Het verkrijgen van deze Orde van Verdienste is een Losserse blijk van waardering voor de inspanningen voor deze gemeente. De Orde van Verdienste is een speciale medaille en een bijhorende steek.

Hoe komt de verkiezing tot stand
De leden van het hoofdbestuur en de leden van het Algemeen bestuur dragen kandidaten voor. In een speciale bijeenkomst wordt uit één van de voorgedragen kandidaat een keuze gemaakt. Van de leden die bij deze vergadering aanwezig zijn wordt verwacht dat zij de naam van de definitieve keuze geheim houden. Vervolgens wordt de persoon in kwestie benaderd. Tijdens ’t Gaffel Aöskes Sterrengala wordt bekent gemaakt aan wie de onderscheiding is toegekend.

Sinds de instelling van de Orde van Verdienste hebben de volgende personen deze mogen ontvangen:

2019 – mw. M. Wolbert
2018 – mw. F. Veldhuis
2017 – mw. A. Theussing
2016 – dhr. H. Dove
2015 – dhr. H. Morshuis
2014 – dhr. F. de Boer
2013 – dhr. H. Sprakel
2012 – dhr. B. Egbers
2011 – dhr. T. Heebing
2010 – dhr. J. oude Wolbers
2009 – dhr. H. Oosterveld
2008 – mw. M. Kamping
2007 – dhr. H. Koning
2006 – dhr. H. Kühlkamp
2005 – dhr. J. van Nederpelt
2004 – dhr. B. Schoppink
2003 – dhr. G. ter Burg
2002 – dhr. T. Boerkamp
2001 – dhr. W. Game
2000 – dhr. B. Kaalverink
1999 – dhr. H. Bouwma
1998 – dhr. G. Pross
1997 – dhr. J. Ensing
1996 – dhr. J. Kleinsma
1995 – dhr. G. Huisintveld
1994 – dhr. J. Derksen
1993 – dhr. H. Swennenhuis
1992 – dhr. D. Holtslag
1991 – dhr. G. v.d. Wetering
1990 – dhr. J. Laarhoven
1989 – dhr. J. Vorgers
1988 – dhr. H. Damhuis
1987 – dhr. J. Peters
1986 – dhr. J. Gevers
1985 – dhr. B. Vollenbroek
1984 – mw. D. Klaver – v.d. Heide
1983 – dhr. M. Van der Woning
1982 – dhr. H. van Hazendonk
1981 – dhr. J. Nijhuis
1980 – dhr. G. Game
1979 – dhr. G. Eulderink
1978 – dhr. J. Kuipers
1977 – dhr. H. Wevers
1976 – dhr. N. Brands
1975 – dhr. G. Sweerts
1974 – dhr. W. Kuipers
1973 – dhr. H. Kleerebezem
1972 – dhr. B. Veldhuis
1971 – dhr. J. Hassing
1970 – dhr. A. Kortemeijer
1969 – dhr. A. Wijering
1968 – dhr. Dr Te Biezebeek
1967 – dhr. J. Poorthuis
1966 – dhr. J.A. Van de Sandt

2019 Maria Wolbert
Maria Wolbert staat van verdienste als vrijwilliger is alom bekend in De Lutte maar nu ook doorgedrongen in dorpje Losser. De lijst is een lange, zo bleek tijdens het Sterrengala in sporthal De Fakkel. Ze was in het verleden bestuurder van de stichting die het Bernardusgebouw (de huidige De Vereeniging) beheerde. In De Lutte was ze zes jaar voorzitter van de lokale peuterspeelzaal, tien jaar voorzitter van de lokale Zonnebloem en van het bestuur van de Plechelmusschool en interim-voorzitter van De Bosdûvelkes. Ze was ook actief voor het CDA, voor welke partij zij jaren gemeenteraadslid was. Een kwart eeuw hielp ze als vrijwilliger mee aan de organisatie van de bejaarden- en ziekendag. Daarnaast kunnen vele verenigingen, instanties en festiviteiten altijd een beroep op haar en haar man doen voor sponsoring.

2018 Femie Veldhuis
Gaffel Aöskes: Femie was jaren lid van de optochtcommissie, daarom nu in de Bijzondere Commissie en al ruim 20 jaar vrijwilligster bij de Seniorencarnaval Losser. Bij de seniorencarnaval is ze actief in de keuken, koffie rondbrengen, hapjes klaarmaken en ronddelen. In tijden van mindere horeca draaide ze gewoon mee achter de bar! Tijdens 33 jarig jubileum echtgenote van adjudant Gerard van Prins Benno I.
Bruegheliaansfestijn: Bestuur Bruegheliaans Festijn met verantwoordelijkheid voor de kramerie
Winkelvereniging de Brink: 4 Jaar bestuur winkeliersvereniging De Brink (tientallen jaren Top Shop Mode gehad) en grote stimulator van alle activiteiten op de Brink o.a. tijdens de Kerstmarkt en de Brueghel.
Een ondernemer op de Brink geeft aan haar hierin nog steeds te missen!
4 Jaar bestuur VVD Losser. Voedselbank Losser, waar ze de verdeling van de spullen in de kratten regelt en de vrijwilligers aanstuurt. Bovendien regelt zij het uitdelen aan de klanten. Om de week haalt zij het vlees op, ook bij supermarkten en op zaterdagen zondag. Elk potje en pakje gaat door Femie’s handen. Een duizendpoot waar zeer prettig mee te werken is, aldus de Voedselbank Losser. KVV Losser, waar ze al jaren kantinevrijwilligster is. Tevens is ze voorzitster van het dames comité en wast ze de kleding van het eerste elftal. Openluchttheater Brilmansdennen:
vrijwilligster Openluchttheater Brilmansdennen

2017 Anette Theussing
Anette is zeer actief betrokken in de Losserse samenleving.
Tal van verenigingen kunnen altijd een beroep op haar doen voor allerhande schilderwerk.
Zoals mottoborden voor de carnaval en relatiemateriaal.
De Böggelrieders en Daansers maken veel gebruik van haar talenten. Dit doet ze dan ook altijd belangeloos.
Tal van beschilderde dakpannen, klompen, midwinterhoors en meer gaan de hele wereld over.
Kerstgroep expo in de steenfabriek. Overal wil ze wel helpen.

Anette is jarenlang tekenares geweest van de carnavalswagen van de Martinikerlkes. Hier hielp ze ook altijd mee met schilderen.
Actief in de organisatie van de vlindermarkt. O.a. het inrichten van het terrein en de decoratie.
Actief in de organisatie van het Lossers kerstgebeuren, schilderen van de grote achterwand, diverse attributen voor het kroamschudden
en natuurlijk het prachtige kerstmanhuis.
Ook is ze actief bij Combiantie ’64. O.a. als leidster en helpster bij de junioren handbal

Zeer actief bij de Losserse zomer- vakantieweek voor de kinderen die niet op vakantie kunnen. Hier is ze leidster en het creatieve brein.
Ze verzorgd workshops voor kinderen en kankerpatiënten om ze zo een geweldige dag te geven.

2016 Herman Dove
Herman was van 1993 tot 2014 betrokken bij het Breugheliaans Festijn, als sponsor, adviseur en later als bestuurslid. Hij had zitting in de Stichting Cultureel Centrum Losser om te kijken of een Cultureel Centrum haalbaar was in Losser en dan specifiek op de locatie St. Aloysiusschool.

Hij was in 1998 Prins van Losser en vervolgens zat hij 15 jaar in het bestuur van Prinsencollege. Hierin vervulde hij de rol van penningmeester. Herman heeft een meerdere Prinsen van de gemeente Losser begeleid in de voorbereidingsperiode tot aan het carnavalsweekend. Daarnaast stond hij aan de wieg van de huidige Begeleidingscommissie Prins van Losser. Hij was in 1999 een van de grote kartrekker bij het bouwen van de huidige Prinsenwagen.

Herman is een persoon met een “verenigingshart”. Mening vereniging heeft een beroep op hem gedaan. Of het nu ging om financiële steun of het inzetten van materiaal bij hem kon men terecht.
Kenmerkend voor Herman is als hij zich ergens voor inzet, hij er voor de volle 100% voor gaat en ook bereid is niet populaire beslissingen te nemen.

2015 Hans Morshuis
Hans is sinds 1978 bestuurslid en penningmeester van de begrafenisvereniging. Hier ging hij trainingen voor het onderhoud en inrichting niet uit de weg.

Hans heeft zitting gehad in de ouderraad van de vroegere Gerardus Majella school en stond aan de wieg van de medezeggenschapsraad. In 1987 werd Hans voorzitter van het nieuw te vormen schoolbestuur.
Hij was hulp Sinterklaas en nauw betrokken bij de intocht van de goedheiligman in Overdinkel.

Hij vervulde vele hand en spandiensten bij muziekvereniging Concordia en na zijn niet onverdienstelijke actieve voetbalperiode bij OSV, maakte hij zich 10 jaar lang dienstbaar, als verzorger.

Ook voor de kerk heeft Hans het nodige betekend. Hans is al meer dan 50 jaar actief lid van het herenkoor, heeft jaren lang deel uit gemaakt van het kerkbestuur onder andere in de functie van vice voorzitter maar ook als gewaardeerd voorzitter. Hiervoor heeft hij in 2013 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Ponitifice ontvangen.

2014 Ferdy de Boer
Ferdy was op jeugdige leeftijd fanatiek bij Judo Losser en hij verzorgde trainingen.

Na de judo kwam de autosport op zijn pad, eerst in Losser, toen in Nederland, daarna Europa en tot slot zelfs in de DDR , de Baltische staten en Rusland. Hij vertegenwoordigde Nederland in de autocross. Zelf heeft hij ook vele races in Losser georganiseerd.
Door de autocross kreeg hij vele contacten in de Oostbloklanden en nam hij de stap om groente en fruit te gaan exporteren naar deze in die tijd moeilijke communistische landen.

Naast de export van fruit gebruik hij het transport ook voor humanitaire doeleinden. Vele soorten fruit, hulpgoederen en rolstoelen bereiken via hem scholen, kindertehuizen, bejaardenhuizen in Kaunas en Riga.
Tijdens de export dacht hij ook aan Losser, vanuit de verre landen kwamen muziekinstrumenten voor diverse verengingen in de gemeente Losser deze kant op.

Hij heeft in deze jaren ook een unieke oldtimer gekocht en volledig gerestaureerd.Deze Chevrolet Corvette stelt hij overal voor beschikbaar. Door deze oldtimer komt hij ook in contact met de Good cause rally, een stichting die zich inzet voor kinderen met kanker en jeugdige hartpatiënten. Helaas weet hij zelf ook wat deze verschrikkelijke ziekte voor invloed heeft en besluit zich hier volledig voor in te gaan zetten.

Hij begint een actie om oud ijzer in te zamelen voor dit goede doel. Het wordt een succes en een nog grotere drijfveer voor hem. Hij steunt met de oud ijzer actie meerdere goede doelen zoals de Voedselbank, Jurre strijd en mensen die minder bedeeld zijn.

2013 Hans Sprakel
Hans heeft in de jaren zeventig deel uitgemaakt van het bestuur van De Gaffel Aöskes. Hij is twee keer adjudant geweest van de Prins van Losser. In Hij is 33 jaar lang penningmeester geweest van de Ondersteuning Carnaval Losser(OCL).

Daarnaast heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor de Losserse Böggelrieders en Daansers. Hij heeft zich ingezet voor de bouw van het onderkomen van deze vereniging op ‘t Kraesgenberg. Hans is jaren lang voorzitter geweest van deze vereniging en tijdens het 50 jarig bestaan in 2004 is hij tot ere lid benoemd. Om deze historische gebouwen in stand te houden, heeft Hans in 2007 de Stichting Culfo opgericht en daarvan is hij voorzitter.

Hans heeft zich bezig gehouden met de herbouw van het openluchttheater Brilmansdennen te Losser. Daarnaast heeft hij jaren lang in het bestuur van deze stichting gezeten en mooie programma’s gerealiseerd. Men omschrijft Hans als een bestuurder en organisator in hart en nieren.

2012 Bennie Egbers
Bennie is sedert 1983 lid van CV De Bokelbulkes op het Hoge Boekel.
Hij heeft jarenlang heel veel voor deze vereniging betekend en is tot op heden nog steeds actief voor enkele commissies van De Bokelbulkes.
Ook buiten de Bokelbulkes om draagt hij zijn steentje bij aan de gemeenschap.
Hieronder een kleine opsomming van wat hij allemaal doet en heeft gedaan:

– Hij heeft van 1983 tot en met 2006 een functie vervult binnen het bestuur van CV de Bokelbulkes.
– Hij heeft vanaf 1990 tot 2004 de Bokelkälfkes voorzien van een wagenbouwplek in zijn schuur en zij mochten deze jaren ook kostenloos gebruik maken van de materialen die hij ter beschikking had.
– Hij was nauw betrokken bij het feit dat de Bokelbulkes zich wilden aansluiten bij de Gaffel Aöskes te Losser.
– Hij stelde zijn loods beschikbaar (al dan niet tijdelijk) voor de stalling van carnavalswagens van: het JKL, de Martini-Kerlkes, de Gaffel Aöskes, Gravenwagen van de Bokelbulkes.
– hij stelt ieder jaar een trekker beschikbaar voor de carnavalsoptochten.
– hij bouwt met zijn kraan verschillende carnavalswagens op.
– hij assiteert met zijn kraan bij het opzetten van de “welkomstbogen”.
– bij de Pinksterfeesten “Penningskotten” is hij elk jaar met zijn kraan aanwezig om tijdens de trekkertrekwedstrijden om de gewichten op de sleepwagen te leggen.
– hij zet zich in voor de zogenoemde “Bouwhuisrit”. Hier gaan bewoners van het Bouwhuis mee met een ritje per koets met paard. Bennie stelt hier zijn koets met paard beschikbaar en rijdt deze mensen zelf rond om ze een geweldige dag te laten beleven.

Bennie is een man met een groot sociaal hart waarop men nooit tevergeefs een beroep doet.

2011 Theo Heebing
Dit jaar een bijzondere orde van verdienste. Niet één persoon, maar meerdere personen worden in het zonnetje gezet en ontvangen een stuk waardering voor alles wat zij doen binnen de gemeente Losser, op geheel vrijwillige basis.

Alle personen op een speciale manier met elkaar verbonden. Allen werkzaam in een bedrijf.
Naast het bedrijf hebben deze personen één andere grote passie, carnaval! In 1972 ontstond carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes in De Lutte. Vanaf dag 1 waren deze heren betrokken bij De Tuffelkeerlkes. Na de oprichting stelde de familie hun werkplaats beschikbaar om een praalwagen te kunnen bouwen en heette een heleboel wagenbouwers welkom bij hen thuis. Naast onderdak stelden ze tevens alle materialen en machines beschikbaar om een wagen van te kunnen bouwen. De familie bood behalve De Tuffelkeerlkes,in de beginjaren ook onderdak aan collega carnavalsvereniging de Bosdûvelkes.

Na een aantal jaren werd besloten tot de bouw van twee grote carnavalsloodsen aan het Pastoor Rudingpad in De Lutte. De loodsen werden betrokken door de Bosdûvelkes en De Tuffelkeerlkes. De familie heeft de bouw van deze loods helpen realiseren. Momenteel zijn alle personen nog steeds actief betrokken bij de wagenbouw van De Tuffelkeerlkes. Vanaf de maand oktober tot aan de maand maart zijn ze bijna iedere avond te vinden in de loods, waar ze volop bouwen aan de praalwagen, maar ook de jeugd begeleiden en opleiden tot echte fanatieke wagenbouwers. En alles wat er zich binnen de vereniging afspeelt wordt vastgelegd op film. En de familie is actief in dweilorkest Ok dat Nog van De Tuffelkeerlkes.

De personen waarover we het hier hebben zijn broers van elkaar. Zij wonen alle vier in De Lutte en doen behalve voor de carnaval veel voor de Lutterse gemeenschap. Een korte opsomming:
– Het financieel ondersteunen van diverse verenigingen en instellingen in De Lutte; waaronder de Harmonie en Poas Bloas.
– Het ophalen van oud ijzer en oud papier in De Lutte samen met Jong Nederland. De familie stelt vervoer, materiaal en mankracht beschikbaar.
– Coachen van het 7e elftal van SV De Lutte.
– Bijdrage geleverd aan de komst van het grote activiteitenbord welke bij de ingang van het dorp te vinden is.
– Het onderhouden van het parkeerterrein rondom de carnavalsloodsen en tennisclub Kardoes in De Lutte.
– Helpen bij het sneeuwvrij houden van het terrein voor de R.K. Plechelmuskerk in De Lutte in de winter.
– Actief betrokken bij EHBO-werkzaamheden De Lutte.
– Een bijdrage leveren aan het plantsoen van Jong Nederland, het Kerkebosch en de kerk.
– Betrokken bij aanleg kunstgrasveld SV De Lutte en plaatsen van nieuwe duckouts.
– Bijdrage leveren aan handbalvereniging SV De Lutte en volleybalvereniging Lutheria.
– Beschikbaar stellen van opslagruimte voor spullen voor rommelmarkten in De Lutte.
– Actief betrokken bij de organisatie van diverse festiviteiten in De Lutte.

Wij hebben het hier over de vier hardwerkende, betrokken, actieve, fanatieke en liefdevolle mannen van de familie Heebing, met een passie voor carnaval en De Lutte.

Namens de broers Tonnie, Gerard en Bertus wordt de onderscheiding uitgereikt aan Theo Heebing.

2010 Jos Oude Wolbers
De heer Oude Wolbers is mede realisator van het prachtige carnavalshallen complex op de Pol te Losser.
In 1978 was hij vorst van de Martini-Kerkes en in 1981 was hij adjudant van de vorst.
Hij heeft 22 jaar als bestuurslid gefungeerd van de Martini-Kerlkes en daarnaast heeft hij 11 jaar deel uit gemaakt van het algemeen bestuur van CV de Gaffel Aöskes.
Hij is een van de oprichters van het JKL(Jongeren Karnaval Losser).
Heden ten dage nog een prachtig club jongeren die het carnaval in Losser levendig houden. Vanuit het JKL zijn ook al een aantal Prinsen gekozen.
Daarnaast maakt hij deel uit van de kapel de Anklojers.

2009 Henk Oosterveld
Deze drager van de Orde van Verdienste is sinds 1972 een zeer actief lid van de Jeugdcommissie van de Gaffel Aöskes, 25 jaar lang als voorzitter en daarnaast bij zeer veel activiteiten actief betrokken. Hierbij valt te denken aan de presentatie van de opkomst Jeugdprins, Jeugdreceptie, Jeugdgala en Jeugdsleuteloverdracht en de Grote Twentse Kinderoptocht waar hij de grote animator van is.

Oprichter en ceremoniemeester van de Twentse Jeugdprinsen Bijeenkomst. Een jaarlijks terugkerend evenement waar de verkiezing van het Twentse Jeugdprins voorop staat.
In 2010 organiseert hij dan ook voor de 33 ste keer dit evenement en vindt dit dan ook een mooie mijlpaal om de organisatie door te geven aan de jongere generatie.

Prins van Losser in 1985 met als adjudant Harry Dunhof en Henk Kuhlkamp als Chef de Protocol.

Tijdens de Sinterklaasperiode is hij bijna dagelijks belangeloos actief als Sinterklaas. O.a.bij Voetbalvereniging Berghuizen, Klootschietersvereniging Vooruit Losser, jarenlang bij voetbalvereniging KVV Losser en bij de jaarlijkse sinterklaasviering in de Muchte, voor de Stichting Aveleijn gericht op verstandelijk gehandicapten.

Hij is oprichter en 25 jaar lang voorzitter geweest van de personeelsvereniging geweest.

Al meer dan 30 jaar is hij voor een scala aan voetbalverenigingen actief geweest. Naast vele jobs met vergoeding bij diverse voetbalverenigingen zette hij zich belangeloos in voor het jeugdvoetbal.
Hij is momenteel Hoofdleider bij KVV Losser van de hoogste jeugdelftallen en daarvóór binnen KVV Losser zeer actief geweest als jeugdcoördinator, jeugdtrainer, organisator jeugdactiviteiten zoals bingoavonden.

Hij is oprichter en 15 jaar lid van de organisatie van het jaarlijkse Kerstvoetbaltoernooi in sporthal De Fakkel.

Als rode draad door zijn vrijwilligersactiviteiten loopt de jeugd van Losser. Een veel gebruikte uitspraak van hem is dan ook:
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

2008 Marianne Kamping
De ontvangster van de order van verdienste voor het jaar 2008heeft zich op de onderstaande gebieden verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap:

 • Jaren lang actief als vrijwilligster bij de St Maarten intocht, Palmpasen optocht en bij activiteiten op Koninginnedag en bij de St Nicolaas intocht.
 • Sinds 1990 zorgt ze ervoor dat kinderen veiling de straat kunnen oversteken om naar school te kunnen gaan.
 • Zij verleent medewerking aan collectes voor onder andere kankerbestrijding en het reumafonds.
 • Zij is vrijwilligster bij de speeltuinvereniging in Enschede.
 • Verricht al jaren lang onderhoud op kerkhof het Ebeltjeshof te Overdinkel.
 • Zij verricht werkzaamheden als mantelzorgster zowel in Losser als Overdinkel.
 • Zij is lid van CV de Veldmuuskes waar zij zich jaren lang voor de jeugd heeft ingezet. Nu doet dat bij de jeugdcommissie van de Gaffel Aöskes. Tevens is zij de drijvende kracht achter de kleding verhuur van CV de Veldmuuskes.

·  Zij is al jaren lang als vrijwilligster, ruim 20 jaar, betrokken bij de organisatie van de gehandicapten carnavalsmiddag die jaarlijks in de Saksenstal wordt georganiseerd.

2006 Henk Kühlkamp
Henk was enkele jaren bestuurslid van de Gaffel Aöskes en Böggelrieders, hij is betrokken bij de organisatie van het koren festival in het open lucht theater. Tevens wordt hij geroemd om zijn sociale gevoel. Menig vereniging heeft altijd een beroep op hem kunnen doen als het ging om beschikbaar stellen van materiaal etc.

2005 Johan van Nederpelt
Johan van Nederpelt heeft onder andere de onderstaande taken vervult:

 • 12 jaar bestuurslid van de Zonnebloem
 • 8 jaar ziting in de ouderraad van de Basisschool de Basis
 • 10 verdienstelijk ingezet voor de oecumenische werkgroep Losser-Overdinkel
 • organisator van de jaarlijkse Driekoningentocht
 • hij is medeoprichter van de stichting Gidsen die voor de LAGA in 2003 is opgericht
 • 17 jaar lang voorzitter van carnavalvereniging de Daore Trappers