Prinsenlied Z.D.D. Prins Brian, Gaffel Aoskes Losser 2018

 

Roem 55 joaren, geet het bie oons a los,

en met al disse doaren, te feesten en gehos.

De optocht, polonaise, wat is dat altied fijn,

gin zorgen, gin malaise,het beste medicijn!

 

Refrein:

Zolang wie Los in Losser goat,

de teugels efkes vieren loat.

Zolang, viert Losser carnaval!

Prins Brian geet van vroeg tot laat,

veurop met Peter in’t kwadraat.

Zolang, viert Losser carnaval!

 

Carnaval te vieren, dat is een groot genot,

veel mensen te plezieren, het duurt altied te kort.

Gaffel Aoskes dee heurd, oaweral te wenn

is der nen feeske dan veurt, Lisanne oons der hen!

 

Refrein

Refrein lalala (wals) laatste regel zingen

Refrein