De PR commissie verzorgt alle media van de Gaffel Aöskes.
Daarnaast verzorgen zij het Gaffel Aöske, dit is het carnavalsmagazine van de gemeente Losser die, jaarlijks voor de carnaval, huis aan huis in de gehele gemeente wordt verspreid.
Hierin zijn alle verenigingen met hun hoogheden vertegenwoordigd. Daarnaast staat hier alle informatie in over het aankomende carnavalsjaar.
Het eerste exemplaar van het carnavalsmagazine word op maandag 22 januari 2018 door de Prins overhandigd aan de burgemeester van Losser.
Tussen 22 januari en 29 januari zullen de magazine’s huis aan huis verspreid worden in de gemeente Losser door Teylersgroep Scouting Losser.

Onstaan en Taken
Samen met het begin van de Gaffel Aoskes 55 jaar geleden, met als doel het maken van de carnavalskrant voor de Gemeente Losser.
Hedentendage omvat het takenpakket van de PR-commissie buiten het maken van het carnavalsmagazine nog enkele taken.
De samenwerking met de regionale pers van diverse dag- en weekbladen, maar tegenwoordig ook TV en radio vallen onder auspicien van de PR-commissie.
Het zorgen voor adverteerders in de diverse schriftelijke carnavalsuitingen wordt ook door de PR-commissie verzorgd.
Het onderhouden van de contacten met de plaatselijke- en regionale pers alsmede de contacten met de andere media.
Het stroomlijnen van de informatie over de vereniging naar buiten toe.
Het organiseren van het aanbieden van de eerste krant aan de burgemeester van Losser.
Het organiseren van de Persconferentie voor de regionale en grensoverschrijdende pers.

Persconferentie 31 januari 2018
Op woensdag 31 januari 2018 wordt een persconferentie belegd voor de Duitse- en Nederlandse pers.
Deze persconferentie zal dit jaar voor de tiende keer plaatsvinden in ons carnavalscomplex op de Pol in Losser.
In aanwezigheid van de Prins met zijn adjudanten en de Prinsen van Munster en Gronau zullen de optocht en een aantal andere evenementen worden toegelicht aan de pers en Duitse gasten.

Vanaf 16.00 uur komen onze Duitse gasten bijeen in het carnavalscomplex. Vanaf daar volgt er een rondgang langs alle loodsen aan de pol.
Daar worden de vorderingen voor wat betreft de bouw van de wagens bekeken.

Tenslotte is er vanaf een uur of 18.30 uur een gezellig samenzijn voor alle carnavalisten bij cafe Heijdemann

Samenstelling commissie
Voorzitter: Marco Kuipers
Secretaris: Martin Oldenhof
Penningmeester: Martijn Fischer
Perszaken: Göran Timmermeester
Algemeen Lid : Martijn Kottier

Persinfo
Voor informatie van redactionele aard kunt u bellen met:
Göran Timmermeester
06-10508010
Contact
Voor vragen kunt u mailen naar het onderstaande e-mailadres:
pr@gaffelaoskes.nl
Twitter : http://twitter.com/gaffelaoskes_pr