Reclame Optocht

Kosten deelname aan de reclameoptocht.

Loopgroepen € 75,-
Personenauto(‘s) € 105,-
Personenauto(‘s) met aanhanger € 150,-
Bestelwagen(s) niet langer dan 8,5m. en niet hoger dan 2,5m. € 175,-

 

Deelname voorwaarden Reclame

  1. Het is niet toegestaan tijdens de optocht handelingen te verrichten of na te laten waardoor gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan.
  2. Degene die tijdens de optocht een voertuig bestuurt mag niet onder invloed zijn van alcoholhoudende drank dan wel een andere stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden.
  3. Houdt u zich aan de snelheid van de optocht, het is verboden onnodig gaten te veroorzaken.
  4. Rijd niet te dicht op uw voorganger. Uw reclamevoorstelling komt zo niet goed tot uiting
  5. Het is niet toegestaan snoep te strooien tijdens de optocht
  6. De optochtcommissie bepaalt te allen tijde of een reclame uiting kan deelnemen aan de optocht.
  7. Het is verboden gebruik te maken van geluidsinstallaties tijdens de optocht.
  8. Aanwijzingen gegeven door de leden van de optochtcommissie, verkeersregelaars en / of de politie dienen onmiddellijk opgevolgd te worden.
  9. Promotiemateriaal mag uitgedeeld worden, na overleg en toestemming van de optochtcommissie. Dit dient men kenbaar te maken op het inschrijfformulier.

 


Voor meer informatie of voor het aanvragen van een inschrijfformulier kunt u zich wenden tot het inschrijfadres van de optochtcommissie:

Postbus 2
7580 AA LOSSER
Tel: 0612907312 na 17.00 uur

email:optocht@gaffelaoskes.nl