Begeleidingscommissie Prins van Losser

De begeleidingscommissie van de Prins van Losser, ook wel BCP, begeleidt de Prins van Losser bij uittredens naar diverse feesten, gala’s enzovoort. Dit doen wij als BCP dan ook elk jaar met volle verve vanaf de opkomst van de Prins in het eerste weekend van januari tot aan aswoensdag. En natuurlijk zijn we ook bij het aftreden van de Prins in november present.

De Gaffel Aöskes hebben geen “Raad van 11”, die normaal deze taak voor zijn rekening neemt, maar de Prins van Losser wordt begeleid door onder andere de BCP.
Aangezien wij geen “Raad van 11” zijn, begeleiden wij de Prins van Losser bij elk uittreden met een wisselende samenstelling. De BCP bestaat momenteel uit 19 enthousiaste leden.

Omdat is gebleken dat wij de afgelopen jaren een kweekvijver zijn geweest voor Adjudanten, het Bestuur van de Gaffel Aöskes, hoogheden en ook van Prinsen van Losser verwelkomen we met regelmaat nieuwe leden binnen onze commissie.

Naast de officiële beschrijving wat de BCP nu precies is kunnen we ons voorstellen dat het ook leuk te weten is wie de BCP is. Wij zijn een gezellige groep met kerels die het leuk vinden om samen carnaval te vieren en natuurlijk de Prins te begeleiden. Meestal ongedwongen maar daar waar nodig onze taak en het protocol serieus nemend. Het ongedwongene komt tot uiting doordat je ons met regelmaat met een biertje in de hand zult zien staan. Maar dat biertje zetten we weg zodra we de Prins tijdens een feest de zaal in begeleiden of als we tijdens het Prinsenlied de zaal voorgaan in de polonaise.

Omdat het carnavalsseizoen veel feesten en bijeenkomsten kent komen we elkaar gedurende een aantal maanden van het jaar vaak tegen. De band die tussen de BCP ers daardoor ontstaat is hecht. Zo hecht dat het logisch is dat je elkaar ook buiten het carnavalsseizoen met enige regelmaat treft. We treffen elkaar dan in informele zin, wij houden tenslotte van gezelligheid, maar ook formeler zul je ons met regelmaat op de vrijdagavond zien vergaderen. Dat vergaderen eindigt natuurlijk altijd informeel en daarmee is de cirkel weer rond. Wij zijn best trots op onze commissie en mede daarom hebben we een aantal jaren geleden besloten een eigen BCP lied te maken een lied dat we regelmatig met volle overgave zingen.

Mocht het bovenstaande je aanspreken en mocht je graag wat meer willen weten over onze commissie schroom dan niet om één van ons aan te schieten voor meer informatie.

Rest ons om iedereen een geweldig carnaval seizoen toe te wensen en hopelijk treffen we ons op één van de vele feesten, waar wij de Prins van Losser met zijn adjudanten zullen vergezellen.

Met carnavaleske groet,

De BCP

Foto door: Huisman Producties