Download het prisnenlied als mp3

Prinsenlied Z.D.H. Prins Patrick I, de Gaffel Aöskes Losser 2017

As wie de zommer weer hebt had,
en van de beum valt weer het blad.
As der weer praalwagens wordt maakt,
het carnaval oons allen raakt!
As dan de kiel oe ok nog past,
en Losser haalt alles oet de kast.
Dan zeit wie: leu het is weer bal,
noe samen noar’t Carnaval!

Refrein:
Losser kom op, alles geet noe op de kop,
met Patrick, Prins van’t Carnaval!
Leve de gein, ok met Martin en Martijn,
wordt het een Gaffel Aöskesbal!
Losser kom op, alles geet noe op de kop
en samen stelt wie oons 1 doel:
veur iedereen noe fijn, een prinsheerlijk gevoel!

As wie dan goat noar jong en oald,
noar allen dee van nen feeske hoald.
As dan de dorpen um oons hen,
ok zegt, hier mo’j noe wen’n.
As dan de stroaten wordt versierd,
umdat doar nen prachtig feest wordt viert.
Dan zeit wie: leu het is weer bal,
noe samen noar’t carnaval!

Refrein

Intermezzo
Wie goat van links falderie, rechts faldera, links falderie,
mer het leefste goat wie mooi rechtdeur.
In de polonaise gin gezeur!
Wie goat van links falderie, rechts faldera, links falderie.
Samen feesten dat is onwies top, alles geet op de kop!

Refrein