Bestuur
Voorzitter: Andre Beuink
Secretaris: Lotte Hesselink
Penningmeester: Judith Spijker- Nijland
Inschrijfadres: Harald Steghuis
Leden:
Harry Bakker
Raymond Tenvenne
Dennis Ryborsch
Tamara Tiethoff
Rene Klijnsma

Wat doen wij allemaal:
De belangrijkste taak van de optochtcommissie is ervoor te zorgen dat elk jaar de Grote Carnavalsoptocht op zaterdagmiddag in Losser naar ieders wens verloopt, maar voordat het zover is zijn er nog tal van andere taken welke er geregeld moeten worden. Een greep van de werkzaamheden binnen de optochtcommissie, te beginnen in het najaar:

Onze taken:

* verzorgen van publicaties en advertenties in de regiobladen, strooifolder, galaboekjes enz;
* ophalen van de wisselbekers van het afgelopen seizoen;
* bestellen van de stoeptegel voor de mooiste versierde straat die na afloop van de grote carnavalsoptocht bekend wordt gemaakt;
* bestellen van de prijzen welke uitgereikt worden aan de prijswinnaars door de prins van Losser;
* het reserveren van afzethekken, verkeersborden bij de gemeente;
aanschrijven van diverse verenigingen voor hun jaarlijkse deelname;
* infoavonden houden voor de wagenbouwers, zodat zij van elkaar kunnen leren hoe een wagen wellicht nog beter gebouwd kan worden;
* contacten onderhouden met de juryleden (let er wel op dat niemand van de commissieleden enige invloed heeft op welke uitslag van de jury dan ook, de jury blijft onafhankelijk);
* het keuren van de wagens of ze aan de gestelde eisen voldoen,
* in de week voor de optocht de startlijst samenstellen, hiermee rekening houdend dat niet dezelfde soorten groepen/wagens achter elkaar staan, en dat er een spreiding is van grote en kleine wagen, een- en tweelingen , reclamewagens, muziekkorpsen enz.
* uitdelen/opsturen van startnummers voor de optocht;
* opleiding verzorgen voor verkeersregelaars i.s.m. de politie Regio Twente.
* het plaatsen van de borden bij de diverse invalswegen om de optocht aan te kondigen, alsmede het verwijderen hiervan na de optocht;
* begeleiden van de deelnemers tijdens het opstellen van de optocht;
* tijdens de optocht met de route meelopen door de commissieleden om te proberen gaten in de optocht te voorkomen (dit lukt echter niet altijd);
* assisteren bij het uitreiken van de prijzentijdens de prijsuitreiking;
* een aantal weken na de optocht alles evalueren en verbeterpunten noteren voor het volgende seizoen.

Door het enthousiasme van alle commissieleden, de belangenloze inzet van een 30-tal vrijwilligers is de Grote Losserse Carnavalsoptocht een begrip geworden in twente.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een inschrijfformulier, kunt u zich wenden tot het secretariaat van de optochtcommissie:

Postbus 2
7580 AA LOSSER
Tel: 0612907312 na 17.00 uur
Email:optocht@gaffelaoskes.nl