Verdienstelijke leden die zijn vrijgesteld van werkzaamheden en moeten een bepaalde leeftijd hebben bereikt.

De Noabranders bestaat uit:
– Gerard Huisintveld
– Herman Mues