*
*
*
*
*

Nb: Indien er een gemotoriseerd voertuig (grasmaaier) wordt gebruikt, dient er een volwassene te zorgen voor begeleiding. Dit uit oogpunt van de veiligheid. Tractoren dienen te worden bestuurd door personen ouder dan 18 jaar,of iemand die hiervoor bevoegd is. Tractoren moeten worden voorzien van een ombouw.