De samenstelling van deze commissie is als volgt:

Voorzitter De Gaffel Aöskes
Voorzitter Prinsencollege
Lid van hoofdbestuur